חיי יוסף [ספר + משאב אלקטרוני] : האוטוביוגרפיה של יוספוס פלאביוס / מאת: פנינה שטרן ; בהדרכת: אוריאל רפפורט.

חיי יוסף  
© Ex Libris, a ProQuest Company,  2019